Konkurs Komisji Europejskiej

Masz pytania?

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, prześlij swoje zapytanie na nasz adres mailowy:

konkurs@lekcjaeuropejska.eu
1.
Jak przesłać scenariusz lekcji?
Na stronie internetowej konkursu, w zakładce „Weź udział” znajdują się dwa dokumenty do pobrania – Formularz Zgłoszeniowy i Formularz Scenariusza. Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy zapisać w programie pdf. W Formularzu Scenariusza należy opisać proponowany przebieg lekcji z wybranego wcześniej obszaru tematycznego i opisać minimum dwa ćwiczenia do lekcji. Wypełniony Formularz Scenariusza należy zapisać w edytowalnym programie tekstowym MS WORD (.doc) lub RTF (.rtf). W nazwach obu plików prosimy napisać swoje imię i nazwisko (np. Formularz Zgłoszeniowy_Jan Kowalski.pdf; Formularz Scenariusza_Jan Kowalski.doc. Wypełnione i podpisane formularze należy przesłać mailem na adres konkurs@lekcjaeuropejska.eu do 15 listopada do godz. 23:59.
2.
Czy scenariusz lekcji może zgłosić dwie lub więcej osób?
Nie. Zgodnie z zasadami regulaminu konkursu, scenariusz lekcji może zgłosić jedna osoba fizyczna. Prace zespołowe nie będą oceniane przez Jury.
3.
Czy w konkursie mogą brać udział nauczyciele ze szkół prywatnych, społecznych?
Tak. Konkurs jest przeznaczony dla nauczycieli i bibliotekarzy pracujących, zarówno w publicznych, jak i prywatnych/społecznych szkołach ponadpodstawowych (gimnazjach, liceach, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach specjalnych) prowadzących zajęcia dla młodzieży.
4.
Czy trzeba być czynnym nauczycielem, aby przesłać scenariusz?
Nie. W konkursie mogą brać także udział nauczyciele, którzy obecnie nie mają zatrudnienia lub przeszli na emeryturę.
5.
Czy trzeba mieć praktykę zawodową, żeby móc wziąć udział w konkursie?
Tak. W przypadku absolwentów uczelni wyższych, którzy nie podjęli jeszcze zatrudnienia w szkole, wymagane jest odbycie praktyk zawodowych w szkole. W Formularzu Zgłoszeniowym należy podać miejsce aktualnego/ostatniego zatrudnienia lub odbycia praktyk zawodowych.
6.
Jestem bibliotekarzem, czy też mogę wziąć udział w konkursie?
Tak. Do udziału w konkursie zapraszamy również pracowników bibliotek, którzy pracują z młodzieżą i mają kreatywne pomysły na prowadzenie lekcji.
7.
Czy można zgłosić scenariusz lekcji, która już została przeprowadzona?
Tak. Jeśli przeprowadzono już lekcję według scenariusza Twojego autorstwa, scenariusz taki można zgłosić. Nie można jednak przesłać scenariusza lekcji, który był już wcześniej publikowany czy rozpowszechniany poza placówką szkolną, a także jeśli jego autorem jest więcej niż jedna osoba. Przesłany scenariusz, musi być wyłącznie autorstwa uczestnika konkursu.
8.
Ile scenariuszy lekcji można przesłać na konkurs?
Zgodnie z regulaminem konkursu, można przesłać maksymalnie dwa scenariusze lekcji.
9.
Uczę dwóch przedmiotów. Czy mogę wysłać scenariusze lekcji z każdego przedmiotu, czy tylko z jednego?
Na konkurs można przesłać maksymalnie dwa scenariusze. Można, więc przesłać albo dwa scenariusze z jednego wykładanego przedmiotu, albo po jednym scenariuszu z danego przedmiotu.
10.
Uczę języka obcego. Czy mimo tego scenariusz lekcji mam przygotować w języku polskim?
Tak. Wszystkie scenariusze muszą być przygotowane w języku polskim, aby Jury mogło ocenić prace konkursowe według tych samych kryteriów. W przypadku języka obcego, pojedyncze elementy ćwiczeń (jako przykład) mogą być napisane w języku obcym, jednak ich opis musi być w języku polskim.
11.
Czy można zgłosić scenariusz w innym obszarze tematycznym niż podane w regulaminie?
Nie. Prosimy o przesyłanie scenariuszy lekcji, które będą poruszały tematykę zawierającą się w jednym z podanych w regulaminie obszarów tematycznych związanych z Unią Europejską. W Formularzu Zgłoszeniowym należy także zaznaczyć jakiego obszaru tematycznego dotyczy przesłany scenariusz lekcji.
12.
Czy tytuł scenariusza/lekcji musi być taki sam, jak tytuł danego obszaru tematycznego z regulaminu konkursu?
Nie. Tytuł scenariusza/lekcji nie musi, ale może być taki sam, jak tytuł wybranego obszaru tematycznego, np. „Moje prawa w Unii Europejskiej” czy „Przyszłość Europy”. Prosimy jednak, aby zaproponowany tytuł lekcji nawiązywał w swojej nazwie do wybranego obszaru tematycznego.
13.
Czy mogę przekazać nagrodę innej osobie?
Nie. Zgodnie z regulaminem konkursu, nagroda jest przypisana wyłącznie laureatom konkursu i nie może być przeniesiona na osoby trzecie. Nagroda nie może także być wymieniona na ekwiwalent pieniężny ani na inną formę rekompensaty.
14.
Czy mogę uczestniczyć w wyjeździe studyjnym do Brukseli w innym terminie?
Nie. Wyjazd studyjny odbędzie się we wskazanym przez organizatora konkursu terminie (pierwsza połowa 2018 roku). Termin wyjazdu zostanie ustalony po ogłoszeniu wyników konkursu. Nie ma niestety możliwości przesunięcia terminu wyjazdu lub organizacji wyjazdu studyjnego w innym terminie dla osób, które z przyczyn formalnych lub zdrowotnych nie będą mogły uczestniczyć w wyjeździe w wyznaczonym terminie.
Powrót